ვაკანსიების სიაზე გადასვლა საბეჭდი ფორმა შემდეგი წინა

ფინანსური მენეჯერი

ვაკანსიის კოდი ............. TGM0000792
ადგილმდებარეობა ........ საირმე
ორგანიზაცია ................. კურორტი საირმე
მოქმედების ვადა ......... 30.04.2021
კატეგორია ................... ფინანსები
დასაქმების ტიპი ........ სრული განაკვეთი
სამუშაო გრაფიკი ........ სტანდარტული გრაფიკი
გამოცდილების დონე აღმასრულებელი მენეჯერი

ძირითადი მოთხოვნები

გამოცდილება
მინიმალური სამუშაო გამოცდილება 3 წელი
 
ფინანსები - 3  წელი
განათლება
ხარისხი: ბაკალავრი, მაგისტრი
ენები
 • ქართული - ძალიან კარგი
 • რუსული - კარგი
 • ინგლისური - კარგი
უნარები
 
დამატებითი მოთხოვნები
 • საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობის ცოდნა;
 • ბუღალტერიის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრინციპების ცოდნა;
 • კომპიუტერული პროგრამები: MS Word, MS Excel, Outlook, ORIS-ის ცოდნა;
 

სამუშაოს აღწერა

 • ფულადი ნაკადების დაგეგმვა;
 • საბანკო ოპერაციების წარმოება;
 • ხარჯებისა და შემოსავლების კონტროლი;
 • ბუღალტრული ოპერაციების კონტროლი;
 • ფულადი სახსრების მოძრაობის კონტროლი;
 • ფინანსური შედეგების შედარება /ანალიზი;
 • ფინანსური ოპერაციების კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა;
 • ფინანსური ანგარიშების (თვიური, კვარტალური, წლიური) წარმოების უზრუნველყოფა;
 • კომპანიის ფინანსების მიმდინარე ხარჯების მართვა და მათი ოპტიმიზაციისთვის რეკომენდაციების შემუშავება;
 • დებიტორული და კრედიტორული დავალიანებების მართვა;
 • სტრატეგიული ინიციატივებისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში აქტიური ჩართულობა;
 • წლიური ფინანსური აუდიტის ორგანიზებაზე და მის შედეგზე პასუხისმგებლობა;
 • საგადასახადო აუდიტის შემთხვევაში, აუდიტორებთან კომუნიკაცია და შემოწმების შედეგებზე პასუხიმგებლობა;
 • ბიუჯეტირების სისტემის შემოღება, მისი დაგეგმვა და კონტროლი;
 • ახალი საინვესტიციო შესაძლებლობების და რეკომენდაციების შემუშავება;
 • ზემდგომი პირებისათვის საქმიანობის შედეგების შესახებ სწორი და სრულყოფილი ფინანსური ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა;
 • დაქვემდებარებული თანამშრომლების ხელმძღვანელობა. მათი კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა.
 • განყოფილებებს შორის ფინანსური-სააღრიცხვო ინფორმაციის დროულ და სწორ გაცვლაზე ადმინისტრაციული პროცედურების შემუშავება და პროცედურების დაცვაზე კონტროლის უზრუნველყოფა;
 • თანამშრომელთათვის ფინანსურ და პროცედურულ საკითხებზე ტრეინინგების და კონსულტაციების ჩატარება;
 • ბანკებთან კომუნიკაცია და მათგან საოპერაციო და საინვესტიციო საქმიანობის დასაფინანსებლად საჭირო თანხების მოზიდვის უზრუნველყოფა;
 • აღრიცხვა-მონიტორინგის ახალი და ინოვაციური პროექტების დანერგვაში აქტიური ჩართულობა და მათი ფინანსური ნაწილის უზრუნველყოფა;

დამატებითი ინფორმაცია

გაცნობებთ, რომ შევსებული აპლიკაცია ავტომატურად ხვდება კომპანიის მონაცემთა ბაზაში და ინახება 3 წლის განმავლობაში. ამასთანავე, თქვენი კანდიდატურა შესაძლებელია განხილულ იქნას შპს „თეგეტა მოტორსის“ ან მისი შვილობილი კომპანიების მიერ სხვა, მსგავს პოზიციაზე ვაკანსიის არსებობის შემთხვევაში.
 
გისურვებთ წარმატებებს!